Asculta Live
LIVE :
H...Orlogiu Horion

CĂSUŢA DIN DUMBRAVĂ


Fundaƫia ANYA în parteneriat cu GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT PARADISUL COPIILOR CRAIOVA a lansat proiectul CĂSUŢA DIN DUMBRAVĂ”- PROIECT FINANŢAT DE FUNDAŢIA PENTRU PARTENERIATŞI MOL ROMÂNIA. Perioadăimplementare:  01.04.2018- 15.06.2018 Beneficiar: FUNDAŢIA ANYA Beneficiar final: GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT PARADISUL COPIILOR CRAIOVA Locaţieimplementare:Craiova, str. Renaşterii, nr. 1, judeţulDolj.   Scopul proiectului:Formarea unor atitudini eco-conştiente şi de dezvoltare a unui stil de viata sănătos prin  implicarea preşcolarilor în acţiuni concrete de cunoaştere  şi intervenţie practică, pozitivă asupra problematicii poluării cu deşeuri a mediului înconjurător.   REZULTATE CONCRETE AŞTEPTATE: R1.Aprox. 300 participanƫi(preşcolari, parinƫi, cadre didactice, personal de îngijirepreşcolari, reprezentantisivoluntariaiFundatiei ANYA) în diverse activităƫiecologice R2.Amenajarea, igienizareaşiecologizareasuprafetei de 100 mpprinplantarea de puieƫişi deflori, gazonareaparƫială, amplasareamobilierului urbansi a obiectelor hand-made realizate de prescoalarisicadreledidacticedin materialerefolosibile. R3.Colectarea de hârtie (minim 1500 kg) care va fi predatăunuicentru de colectare. R4.Elaborareamini-ghidului de educaţiepentrusănătate a preşcolarilor<<NATURĂ-MIŞCARE-SĂNĂTATE: protejează-ţisănătateaşimediulîn care trăieşti!>>. R5.Aplicareaunui program integrat de educaƫieecologică a preşcolarilor, inclusivprivindimportanƫareciclăriişiadoptareaunuicomportamentprietenosfaƫă de mediulinconjurător. R6.VoluntariiFundaƫiei ANYA şicadreleunităƫii de învăƫământvordezvoltaabilităƫiîndesfăşurarea de proiectecomunitare, de lucruînechipămultidisciplinară, de transmitere a mesajelor de reciclareşiprotejare a mediuluişimodelelor de dezvoltarecomunitarăsănătoasă. R7.Înurmaapariƫiilorîn media, a publicarii mini-ghiduluişiaîntâlnirilor cu părinƫii, comunitateavaconştientizaimportanƫareciclăriişiimplicaƫiile negative petermen lung a fenomenuluipoluării.